Geklimatiseerde vitrines

Bekijk afbeeldingen

Het in goede conditie bewaren van objecten, zodat de kwaliteit intact blijft, kan een flinke opgave zijn. Schommelingen in het klimaat kunnen leiden tot beschadigingen en degradatie van de collectie. Bovendien dient de lucht vrij te zijn van verontreinigingen (stof, schimmels, bacteriën) en moeten gassen en dampen welke vrijkomen afgevoerd worden. Indien geen stabiel klimaat gecreëerd kan worden binnen het gebouw voor de verschillende objecten, moet gekozen worden voor een geklimatiseerde- cq lucht regulerende vitrine.

Geklimatiseerde vitrines zijn voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie welke de luchtvochtigheid, temperatuur of beide regelt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ‘Zero-Oxygen’ of overdruk geconditioneerde installaties te leveren.

Stofdichte vitrine

De meeste vitrines kunnen stofdicht worden opgeleverd.  Het grootste voordeel hiervan is dat het binnenwerk van de vitrine en uw collectie niet of nauwelijks hoeft te worden afgestoft. Het stofdicht maken van een vitrine heeft echter weinig tot geen invloed op de luchtkwaliteit of schommelingen in het klimaat en is dan ook niet geschikt voor collecties die hier gevoelig voor zijn.

Luchtdichte vitrine

Een luchtdichte vitrine gaat een stapje verder dan een stofvrije vitrine en zorgt ervoor dat uw collectie niet alleen wordt beschermt voor stof, maar ook voor vervuilde lucht, bacteriën, schimmels etc. Door UV-verlijming en het toepassen van de door Glascom ontwikkelde GS V-band, welke nagenoeg onzichtbaar is bij een gesloten vitrine, wordt een luchtdichte vitrine gegarandeerd.

Passieve relatieve luchtvochtigheidregeling

Door het toepassen van silicagel in een vitrine kan de relatieve vochtigheid gestabiliseerd worden door absorptie en desorptie. De silicaten welke Glascom gebruikt zijn inert en veilig in gebruik. De hoeveelheid silicaten en het type is afhankelijk van de gewenste relatieve vochtigheid, het tentoongestelde object, de grootte van de vitrine en de externe omstandigheden. Om tot een juist gecontroleerde relatieve vochtigheid te komen bij een passieve air control vitrine komt veel kennis en ervaring kijken. Een passieve vitrine werkt het beste als deze luchtdicht is uitgevoerd.

Actieve relatieve luchtvochtigheidregeling

Deze vitrines zorgen actief voor het gewenste stabiele klimaat. Zo kan de relatieve vochtigheid constant gehouden worden en zorgdragen dat een maximale verandering van 2% rv per uur en 3% rv per dag behaald wordt.

Temperatuur i.c.m. relatieve luchtvochtigheidregeling

Aan een luchtdichte vitrine komt een gesloten installatie waarmee zowel temperatuur als luchtvochtigheid geregeld kan worden, zodanig dat de binnentemperatuur niet meer afhankelijk is van de omgevingstemperatuur.

Zero-Oxygen

De stikstof-vitrines van Glascom zorgen ervoor dat er nagenoeg geen zuurstof aanwezig is in de vitrine, om zo de objecten optimaal veilig te stellen voor klimaat- en organisme invloed(en) en waardoor oxidatie van bijvoorbeeld zilver voorkomen wordt.

Overdruk vitrine

Bepaalde tentoongestelde objecten kunnen zelf bacteriën, schimmels e.d. “uitstoten”. Een luchtdichte vitrine kan dan niet gewenst zijn. Bij een overdruk vitrine wordt een overdruk situatie in de vitrine te gecreëerd, waardoor de vervuilde lucht uit de vitrine verdreven wordt. Dit gebeurt door middel van het constant toevoegen van gezuiverde lucht aan de onderzijde en een gecontroleerd lekpercentage aan de bovenzijde. 

 

Neem contact met ons op


Voorbeelden geklimatiseerde vitrines


Onze producten


Stolpvitrines Stolpvitrines
Tafelvitrines Tafelvitrines
Kastvitrines Kastvitrines
Wandvitrines Wandvitrines
Wijnvitrines Wijnvitrines
Schilderijvitrines Schilderijvitrines
Specials Specials